TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

KONSTRUKCIJA

Zgrada Trg ima nisko i visoko prizemlje, šest spratova i povučeni sprat. Zajednička garaža je u nivou suterena. Predviđeno je fundiranje objekta je na šipovima sa temeljnom pločom debljine 50cm. Osnovni horizontalni elementi konstrukcije su armirano-betonske tavanice debljine 20cm. Tavanice nadzemnih etaža su oslonjene na stubove relativno velikih dimenzija, AB platna, AB zidove stepeništa i liftovskih jezgra i na AB stubove i zidove u fasadnim ravnima, koji ujedno predstavljaju vertikalne elemente ovog objekta. Glavna stepeništa su kolenaste AB ploče debljine 15 cm.

Spoljašnji zidovi objekta, od prizemlja do povučenog sprata, zidaju se klima blokovima debljine d=25cm, proizvođača Zorka Šabac ili sličnog ili boljeg kvaliteta i mašinski malterišu. Zidanje unutrašnjih zidova mokrih čvorova je blokom debljine d=10cm ili sličnog ili boljeg kvaliteta, nakon čega se mašinski malterišu. Unutrašnji pregradni zidovi u stanovima izmešu soba su od gipsa na podkonstrukciji i izolacijom od vune debljine 5cm. Zidovi između stanova i hodnika zgrade su zidani klima blokom debljine 20cm, a, ka hodniku, dodatno obloženi slojem izolacije u debljini od 6cm.

ELEKTRO INSTALACIJE

Kao svi naši dosadašnji objekti, i zgrada Trg će biti povezana na javnu gradsku elektroenergetsku mrežu, u svemu prema uslovima nadležne institucije. Na fasadi svakog objekta postaviće se priključne kutije sa koje se napajaju brojila za stanove, lokale, opštu potrošnju, garaže i toplotne podstanice. Priključne kutije se napajaju kablovima sa postojeće trafo stanice. Od priključnih kutija razvod se vrši do odgovarajućih merno razvodnih ormana, koji se postavljaju u posebnim nišama u ulazu prizemlja i hodnicima na svakom spratu. U mernim ormanima su smeštena trofazna, dvotarifna brojila i odgovarajući limitatori (po tehničkim uslovima). Za razvod električne instalacije u stanovima predviđene su tipske razvodne table izrađene od plastike, stepena zaštite IP20. Razvodne table su nadgradne, dvoredne i troredne, za montažu iznad ulaznih vrata, sa mestom za odgovarajući broj osigurača. Predviđena je ugradnja galanterije renomiranih proizvođača, u beloj boji.

Od opreme, svetiljke su postavljene u kupatilima i toaletima i na terasama, a priključna mesta u ostalim prostorijama. Utičnice za telefon, televiziju, kablovski priključci i internet, su obezbeđene u svim dnevnim i spavaćim sobama. Instalacije omogućavaju jednostavno povezivanje na brzi internet.

Za objekat su predviđeni sistemi za detekciju povišene koncentracije ugljen-monoksida u garaži, sistemi za detekciju i dojave požara, sistem interfona i video nadzor. Nekoliko kamera je instalirano na ulazu u zgradu, sa potpunom pokrivenošću centralnih ulaza.

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

Vodovodna mreža je od polietilenskih vodovodnih cevi renomiranog proizvođača Peštan ili renomiranih proizvođača istog ili boljeg kvaliteta. Kao cevni materijal za protivpožarnu mrežu usvojene su čelično-pocinkovane cevi. Unutrašnje instalacije fekalne kanalizacije su od kanalizacionih cevi Peštan ili renomiranih proizvođača istog ili boljeg kvaliteta.

U kupatilima je lavabo od bele keramike sa jednoručnom baterijom modernog dizajna. Bele akrilne ležeće kade i zidane tuš kade od keramike sa prelivnim ventilima, jednoručnom baterijom za tuš i kadu. Kabina za tuš kade je od stakla. Obezbeđen priključak za veš mašinu sa utičnicom za struju. Sva sanitarija proizvedena je u EU.

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Ceo objekat je priključen na sistem daljinskog grejanja beogradskih toplana. Toplotna podstanica se nalazi u zasebnoj prostoriji u nivou suterena i predviđena je da podmiri sve potrebe za toplotnom energijom ovog objekta. Sistem grejanja je dvocevni sa razvodom cevi u podu. Beli aluminijumski radijatori sa posebnim
kontrolnim ventilom za svaki radijator biće renomiranog italijanskog proizvođača Global ili slično.

Na ulazu u svaki stan nalazi se orman sa ventilima za grejanje tog stana. Obračun potrošnje se vrši pomoću kalolimetara čime je omogućena kontrola potrošnje. U svakom stanu je urađena priprema za postavljanje klima uređaja, sa definisanim položajem na fasadi. Sva kupatila i toaleti su opremljeni instalacijama za provetravanje ili je obezbedjena prirodna ventilacija.

FASADNA STOLARIJA

Prozori stambenog dela su petokomorni pvc prozori niskoemisionim staklima 4+16+4, koja pružaju odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju. Sav potreban okov je nemačkog proizvođača SIGENIA. U sve prozore biće ugrađene aluminijumske roletne. Radi standardnog izgleda fasade, boju roletni bira Investitor i ona je jednoobrazna za sve stanove. Ukupan koeficient provođenja toplote u skladu sa EEE, Uw < 1.3 W/m²K.

FASADA OBJEKTA

Fasadu objekta čine tri različita tipa u zavisnosti od spoljne materijalizacije i samog estetskog i funkcionalnog karaktera.

1. Kontaktna termoizolovana fasada sa završnim slojem dekorativnim malterom, tzv. kontaktna fasada (slojevi: lepak za vunu, ploče kamene mineralne vune d=8-10cm, građevinski lepak, pvc staklena mrežica, drugi sloj građevinskog lepka, podloga za dekorativni malter, dekorativni malter).

2. Završna obrada fasade pločama prirodnog kamena (slojevi: lepak za vunu, ploče kamene vune d=8-10cm, građevinski lepak, armaturna mreža sa rabic pletivom, malter, građevinski lepak, prirodni kamen).

3. Završna obrada fasade Fundermax panelima (slojevi: klima blok 25cm, aluminijumska podkonsturkcija, ploče PVF kamene vune d=8-10cm, vazdušni proctor, fasadni panel tipa Fundermax ili slično).

4. Aluminijumske ograde za potrebe naše fasade specijalnom tehnikom bojene u antracit crnu boju.

KERAMIČARSKI RADOVI

Na podovima terasa, na podovima i zidovima kupatila, podovima i zidovima kuhinja, na podovima svih zajedničkih prostorija planirano je polaganje granitne keramike I klase španskog proizvođača ili renomiranih proizvođača istog ili boljeg kvaliteta. Podovi na terasama imaju protivklizne keramičke pločice, odgovarajuće za spoljnu upotrebu.

ULAZNA VRATA

Ulazna vrata u stanove su jednokrilna atestirana enterijerska sigurnosna vrata sa sigurnosnim kodiranim ključem i gornjom sefovskom bravom. Vrata su ispunjena mineralnom vunom u krilu i u štoku.Vrata ispunjavaju sve zahteve vezane za akustiku i bezbednost.

MOLERSKI RADOVI

Svi unutrašnji zidovi u objektu su najpre gletovani, a potom bojeni poludisperzivnom bojom u dva sloja. Projektovana boja je bela.

SANITARIJE

Sanitarne prostorije se opremaju sanitarnim keramičkim uređajima visokog kvaliteta: WC šolja: Ideal Standard ili renomiranih proizvođača istog ili boljeg kvaliteta.
Umivaonik: Ideal Standard ili renomiranih proizvođača istog ili boljeg kvaliteta.
Tuš kabine: “Walk-in- shower”, sa ulaznim pragom od 10 cm.
Baterije: Ideal Standard ili renomiranih proizvođača istog ili boljeg kvaliteta.

UNUTRAŠNJA STOLARIJA

Moderna drvena vrata obložena medijapanom završno obrađena folijom. Štok se izrađuje od mdf–a odgovarajuće širine profilisanog za prihvat krila sa integrisanom diht gumom. Obostrano je snabdeven kliznim pervajz lajsnama širine 7cm ili slično. Obloge krila su od mdf-a debljine 4mm.

PARKET

Stambene prostorije su pokrivene hrastovim parketom debljine 22mm i završno obrađene lakom punog sjaja. Parket se lepi za podlogu lepkom.

LIFT

U zgradi Trg se nalaze dva putnička lifta na električni pogon nosivosti 6 i 8 osoba renomiranog proizvođača Kone ili renomiranih proizvođača istog ili boljeg kvaliteta.

GARAŽA

Podrum je predviđen kao podzemna garaža sa ukupno 43 mesta. Predviđena je kolski ulaz u garažu preko minimalne rampe. U jednom delu garaže, parkiranje se vrši preko auto platformi. Pod u garaži završno je obrađen fero betonom.

TRG

Trg je centar naselja Paunov Breg. Okružen je različitima sadržajima kao što su fontana, prostor za sedenje i okupljanje, teren za košarku i slično.

MODIFIKACIJE STANOVA

Osnova stana može se modifikovati (arhitektura, električne i mehaničke instalacije) samo ako je objekat u takvoj fazi izgradnje da je izmene moguce sprovesti bez rušenja izvedenih radova. Investitor može naplatiti naknadu za konsultantske i usluge projektovanja u slučaju modifikovanja osnove stana. Iznos naknade se plaća iznova za svaku modifikaciju.