STAMBENI KREDITI

Moguća je kupovina stanova putem stambenog kredita svih banaka

Uslovi za podnošenje zahteva za stambeni kredit :

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 •  Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na račun u banci u kojoj se odobrava kredit
 • Predugovor overen kod notara
 • Procena vrednosti stana od ovlasćenog procenitelja banke
 • Učešće u iznosu najmanje 20% od kupoprodajne cene stana

Societe general banka prati naš projekat i imate mogućnost da uz specijalne uslove za Paunov breg dobijete stambeni kredit po najnižim kamatama, bez troškove konverzije, i uz minimalne naknade koje prate realizaciju stambenog kredita.

Povoljnosti koje nudi Societe general banka za Paunov breg:

• Stepen izgrađenosti ne mora da bude 80%

• 0.5% provizija za odobrenje kredita bez obzira o kom tipu stambenog kredita se radi

• Kupovina EUR iz stambenog kredita radi realizacije kupoprodajnog ugovora se vrši po srednjem kursu NBS

• Svi kupci stanova na lokaciji Paunov Breg koji otvore račun u SGS bilo da se radi o keš ili kreditnim kupcima su oslobođeni plaćanje naknade od 5000 rsd za prenos po kupoprodajnom ugovoru (kapara, učešće ili kompletna kupoprodajna cena)

• Mogucnost koriscenja vojnih subvencionisanih kredita

POGODNOSTI KOJE NUDIMO:

 • Pozajmicu u vrednosti povracaja PDV-a za učešće
 • Za keš kupce nudimo popust za prevremene uplate !
 • Vaučere za popust prilikom kupovine nameštaja i pratećih uredjaja!
 • Završavamo prateću dokumentaciju za povraćaj PDV-a
 • Nudimo vas besplatne usluge brokera za Životno osiguranje i Osiguranje nepokretnosti koji će za vas pronaći najpovoljniju opciju.