Lokali

Kontakt telefon: 063/305-145

POLOŽAJ

– Poslovni prostor smešten je u niskom prizemlju stambenog objekta

– Postoje dva ulaza, glavni pešački i kolski ulaz sa jedne i pešačko-servisni ulaz sa druge strane objekta

– Kolski i servisni pešački ulazi su sa bočne strane zgrade

OPREMA

– Kontaktni fasadni zid

– Lokal je opremljen priključcima instalacija struje, vode

– Enterijersku obradu zakupac izvodi u skladu sa potrebama svoje delatnosti

– Čista visina 2,72 – 3.0 m

– Dvostrana orijentacija prostora

lokali-paunov-breg